Aktualności

 • Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

  I N F O R M A C J A

  Sąd Rejonowy w Nowym Targu informuje, że w dniach :

   20   –  24 lutego 2017 r.  

  w godzinach od 10,00 do 14,00


                   Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw                

  Czytajwięcejo: Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw
 • Ogłoszenie

  W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 1129/16 toczy się postępowanie z wniosku Józefy Szymusiak o uregulowanie własności nieruchomości położonej w  Cichem, gmina Czarny Dunajec, stanowiącej działkę ewid. nr 13197/34 o pow. 0,0861 ha. Wzywa się

  Czytajwięcejo: Ogłoszenie
Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane