Aktualności

Artykuły

 • Ogłoszenie

  W dniu 8 grudnia 2016 r. złożono w Sądzie do sprawy I Ns 1442/16 sporządzony w dniu 2 grudnia 2016 r. przed notariuszem Andrzejem Palenikiem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Nowym Targu protokół Rep. A nr 3449/2016 obejmujący wykaz inwentarza po Łukaszu Andrzeju Dara

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  ZARZADZENIE NR A-0210-13/2016

  Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu

  z dnia 7 grudnia 2016 r.

  w sprawie godzin otwarcia dziennika podawczego Sądu Rejonowego w Nowym Targu w dniu 30 grudnia 2016 r. ( ostatni dzień roboczy w 2016 r.)

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 1096/16 toczy się postępowanie z wniosku Wojciecha Surowiaka o zasiedzenie nieruchomości położonej w Krościenku nad Dunajcem, oznaczonej jako działki ewid. nr ...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 1129/16 toczy się postępowanie z wniosku Józefy Szymusiak o uregulowanie własności nieruchomości położonej w  Cichem, gmina Czarny Dunajec, stanowiącej działkę ewid. nr 13197/34 o pow. 0,0861 ha. Wzywa się

  Czytajwięcejo:
 • Informacja

  Sąd Rejonowy w Nowym Targu informuje, że w dniach :

  17-21 października 2016 r.
  w godzinach od 10:00 do 14:00

  w ramach Tygodnia Mediacji w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu ul. Ludźmierska 29 - budynek „większy" pokój nr 025 parter, będą pełnić dyżury następujące osoby:

   

  Czytajwięcejo:
 • Zarządzenie

  Sygn. akt I Ns 1081/16

  Zarządzenie
  z dnia 30 września 2016 r.

  Na zasadzie art. 6363 § 3 kodeksu postępowania cywilnego i art. 6381 § 1 i § 2 kodeksu postepowania cywilnego zarządzam ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza, dotyczącego majątku pozostałego po Stefanie Kęska

   

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Nowy Targ dnia 19 września 2016 r.


  OGŁOSZENIE

  Na podstawie art.155 a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2015 r. poz.133 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego ( Dz. U. z 2013 r. poz.1228) Dyrektor Sądu Rejonowego w Nowym Targu o g ł a s z a: KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE REJONOWYM W NOWYM TARGU

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  O G Ł O S Z E N I E


  Postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2016 r. wydanym w sprawie INs 914/16 referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku po

   

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  O G Ł O S Z E N I E

  Postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2016 r. wydanym w sprawie I Ns 927/16 Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny zarządził

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Nowy Targ, 6 lipca 2016 r.        Sygn. akt I Ns 532/16

   

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Postanowieniem z dnia 6 lipca 2016 r. wydanym w sprawie I Ns 532/16

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-11-26
Publikacja w dniu:
2012-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-11-26
Publikacja w dniu:
2012-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-10-24
Publikacja w dniu:
2012-10-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-10-24
Publikacja w dniu:
2012-10-24
Opis zmiany:
b/d