Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Postanowienie

  Sygn. akt I Ns 1336/17

  Dnia 12 lutego 2018 r.

  Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny: Eugeniusz Buła

  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 lutego 2018 r. w Nowym Targu wniosku Ludwiny Magdziak

  o zezwolenie na złożenie sumy pieniężnej do depozytu sądowego przy uczestnictwie Stanisława Piszczara

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie

  POSTANOWIENIE

                                                                                      Dnia 9 lutego 2018 r.

  Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny: Eugeniusz Buła

  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 lutego 2018 r. w Nowym Targu

  wniosku wierzyciela Jakuba Czerneckiego

  o ustanowienie kuratora dla dłużnika - A.S.I. Consulting sp. z.o.o. w Nowym Targu

  w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

  w Nowym Targu Sławomira Hosiawę - Km 1855/17

  Czytajwięcejo:
 • Informacja

  Sąd Rejonowy w Nowym Targu informuje, że w dniach :

   19   –  23 lutego 2018 r.  

  w godzinach od 10,00 do 14,00

  w ramach  Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw  przyjmuje osoby pokrzywdzone przestępstwem

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Marcinie Stanisławie Liszka

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie

   

              Sąd Rejonowy w Nowym Targu I Wydział Cywilny ogłasza, że przed tutejszym Sądem do sygn. akt I Ns 78/18 toczy się postępowanie o zezwolenie wnioskodawczyni Stanisławie Lizak  na złożenie do depozytu sądowego kwoty 0,06 zł (sześć groszy) tytułem uregulowania należności wpisanej w dziale IV Kw NS2L/00012641/6

  Czytajwięcejo:

Galerie zdjęć