Aktualności

Artykuły

 • Ogłoszenie

  O G Ł O S Z E N I E


  Postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2016 r. wydanym w sprawie INs 914/16 referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku po

   

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  O G Ł O S Z E N I E

  Postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2016 r. wydanym w sprawie I Ns 927/16 Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny zarządził

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Nowy Targ, 6 lipca 2016 r.        Sygn. akt I Ns 532/16

   

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Postanowieniem z dnia 6 lipca 2016 r. wydanym w sprawie I Ns 532/16

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Sygn. akt. I Ns 584/16    Nowy Targ, dnia 27.06.2016 r.

   

  Ogłoszenie

   

  Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2016 r. wydanym w sprawie I Ns 584/16

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  ZARZADZENIE NR A-0210-5/2016

  Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu

  z dnia 24 czerwca 2016 r.

   

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Sygn. akt. I Ns  297/16       Nowy Targ, dnia  23 maja 2016 r.

  O G Ł O S Z E N I E

  Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu:

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Sygn. akt. I Ns   1472/15                                                Nowy Targ, dnia  28 kwietnia 2016 r.


  O G Ł O S Z E N I E


  Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu:

   

  Czytajwięcejo:
 • Informacja

  ZARZĄDZENIE Nr A-0212 - 3/2015

  Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Nowym Targu

  z dnia 30 czerwca 2015r.

  w sprawie wprowadzenia i stosowania w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu standardów obsługi interesantów

  Czytajwięcejo:
 • Informacja

  JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!

  MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC.

   

  Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

   

  Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

   

  Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

 • INFORMACJA

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 22 września 2014 r. rozpoczęło swoją działalność telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta z obszarów właściwości Sądów Okręgowych w Nowym Sączu i Tarnowie.

   

  W związku z powyższym jest możliwość bezpośredniego kontaktu  z telefonicznym BOI poprzez uruchomiony nr infolinii: 801 800 122/ dotyczy tylko telefonów stacjonarnych/ lub nr 12 286 32 83/ dla telefonów stacjonarnych i komórkowych/ i uzyskania informacji odnośnie toczących się w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu postępowań sądowych wszystkich kategorii.

   

   

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-11-26
Publikacja w dniu:
2012-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-11-26
Publikacja w dniu:
2012-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-10-24
Publikacja w dniu:
2012-10-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-10-24
Publikacja w dniu:
2012-10-24
Opis zmiany:
b/d