Statystyka

Sprawozdania za 2017r.


Sprawozdanie w sprawach cywilnych

Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

Sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych

Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich

Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

Sprawozdanie z czynności komornika

Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej


Sprawozdania za I półrocze 2017r.


Sprawozdanie w sprawach cywilnych

Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

Sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych

Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich

Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

Sprawozdanie z czynności komornika

Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

Sprawozdania za 2016r.

 

Sprawozdanie w sprawach cywilnych

Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich

Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

Sprawozdanie z czynności komornika

Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej


Sprawozdania za I półrocze 2016r.


Sprawozdanie w sprawach cywilnych

Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

Sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych

Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich

Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

Sprawozdanie z czynności komornika

Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

 

Sprawozdania za 2015r.

 

Sprawozdanie w sprawach cywilnych

Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

Sprawozdanie z zakresu ubezpieczeń społecznych

Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich

Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich

Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

Sprawozdanie z czynności komornika

Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

 

Sprawozdania za I półrocze 2015

 

Sprawozdanie w sprawach cywilnych
Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich

Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich
Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
Sprawozdanie z czynności komornika
Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Rejestr zmian dla: Statystyka

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d