Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie


 

W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Sąd Rejonowy w Nowym Sączu udostępnia bazę danych nadzorujących lub koordynujących działania służb realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2017

BAZA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH UDZIELAJĄCYCH POMOCY I WSPARCIA OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE - STAN NA STYCZEŃ 2017 R. 

REJESTR JEDNOSTEK PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

REJESTR PLACÓWEK UDZIELĄJACYCH TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

WYKAZ OŚRODKÓW INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ORAZ SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY

WYKAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAMY KOREKCYJNO-EDUKACYJNE DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

 

2016

BAZA DANYCH OSÓB NADZORUJĄCYCH LUB KOORDYNUJĄCYCH DZIAŁANIE SŁUŻB REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA

 

Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie - stan na styczeń 2016 r

 

Wykaz jednostek poradnictwa specjalistycznego 2016

Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego 2016-1

 

Wykaz placowek zapewniajacych miejsca noclegowe 2016

Rejestr placowek zapewniajacych miejsca noclegowe 2016-1

 

Wykaz Osrodkow Interwencji Kryzysowej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy 2016

 

Wykaz jednostek realizujacych programy korekcyjno-edukacyjne 2016

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"