Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   na ochronę wraz z monitoringiem obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

Postępowanie o zamówienie nr 02/2017.

 

          Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.2164 j.t. ze zm.) zawiadamiam, że:

 

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy

    

    Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Sp. z o.o. 

                                  33-300 Nowy Sącz ul. Królowej Jadwigi 34

 

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą ilość punktów :

    W kryterium cena liczba pkt-ów możliwa do uzyskania wynosi 70.

    W kryterium zakres usług liczba pkt-ów możliwa do uzyskania wynosi 30

 

    Oferta nr 1   Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Sp. z o.o. 

                        33-300 Nowy Sącz ul. Królowej Jadwigi 34

                         oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

    Uzasadnienie faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty : oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów   liczoną jako suma  punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.2164 j.t. ze zm.)

 

    Nowy Targ 21.09.2017r.

Rejestr zmian dla: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-21
Publikacja w dniu:
2017-09-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-21
Publikacja w dniu:
2017-09-21
Opis zmiany:
b/d