Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Targu" .

 

Postępowanie o zamówienie nr 02/2012.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Sąd Rejonowy w Nowym Targu

ul. Ludźmierska 29

34-400 Nowy Targ

 

Sąd Rejonowy w Nowym Targu jako Zamawiający po powtórzeniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 181 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)  działając na podstawie art. 92 ust.2 oraz art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że:

 

1) W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Oferta nr 1  SUNTAR  Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 5b

33-100 Tarnów

 

Oferta nr 2  ALLTECH Sp.J. Z.Pająk, A.Pająk

ul. Spółdzielcza 33

09-407 Płock

 

Oferta nr 3  MAXTO  Sp. z o.o. SKA

ul. Reduta 5

31-421 Kraków

 

2) Nie wykluczono żadnego wykonawcy

 

3) Trzy oferty podlegają odrzuceniu:

 

Odrzucono ofertę nr 1 złożoną przez SUNTAR  Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 5b

33-100 Tarnów

Uzasadnienie prawne : na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych „Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia"

Uzasadnienie faktyczne: W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym  komputera przenośnego zawarte zostały wymagania, jakie ma spełniać BIOS oferowanego komputera przenośnego,w szczególności:

- możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

- możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, portu eSATA,  modemu analogowego, FireWire, wnęki na napęd optyczny, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, Intel TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

- możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera

Zaoferowany komputer przenośny model DELL Vostro 3550 nie spełnia wymaganych przez Zamawiającego funkcji BIOS.

 

Odrzucono ofertę nr 2  złożoną przez ALLTECH Sp.J. Z.Pająk, A.Pająk

ul. Spółdzielcza 33

09-407 Płock

Uzasadnienie prawne : na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych „Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia"

Uzasadnienie faktyczne:   W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym  komputera przenośnego zawarte zostały wymagania, jakie ma spełniać BIOS oferowanego komputera przenośnego, a w szczególności :

- możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

- możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, portu eSATA, modemu analogowego, FireWire, wnęki na napęd optyczny, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, Intel TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

- możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-

zarządzającym producenta komputera

Zaoferowany komputer przenośny model DELL Vostro 3550 nie spełnia wymaganych przez Zamawiającego funkcji BIOS.

 

Odrzucono ofertę nr 3  złożoną przez MAXTO  Sp. z o.o. SKA

ul. Reduta 5

31-421 Kraków

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień publicznych „Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia"

Uzasadnienie faktyczne:  W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w opisie przedmiotu   zamówienia dotyczącym  komputera przenośnego zawarte zostały wymagania, jakie ma spełniać  oferowany komputer przenośny w zakresie wagi i wymiarów. Zaoferowany komputer przenośny  model DELL Latitude E5520 nie spełnia wymagań zapisanych  w siwz w zakresie wymiarów.

 

4) Sąd Rejonowy w Nowym Targu jako Zamawiający informuje, że unieważnia

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na

„Dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Targu" .

 

Uzasadnienie prawne : na podstawie art.93 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych „ Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu".

 

Uzasadnienie faktyczne: Wszystkie złożone oferty zostały odrzucone.

 

Data: 2012-07-10, dodał: Administrator

Rejestr zmian dla: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-07-10
Publikacja w dniu:
2012-07-10
Opis zmiany:
b/d