INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie o zamówienie nr 03/2012.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Dostawę sprzętu informatycznego na potrzeby Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

 

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)  zawiadamiam, że:

 

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy

 

SUNTAR Sp. z o.o. ul. Boya Żeleńskiego 5b  33-100 Tarnów

 

Powodem dokonania wyboru tej firmy było: zaoferowanie najniższej ceny za realizację zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą ilość punktów :

 

W kryterium cena liczba pkt-ów możliwa do uzyskania wynosi 100.

 

Oferta nr 2   SUNTAR  Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 5b

33-100 Tarnów

oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

2) nie wykluczono żadnego wykonawcy

 

3) odrzucono 2 oferty :

- oferta nr 1  złożona przez Firmę Usługowo-Handlową CLIMAX Rafał Kraj

ul. Głowackiego 49 d

32-800 Brzesko

 

- ofertę nr 3 złożoną przez MAXTO  Sp. z o.o. SKA ul. Reduta 5

31-421 Kraków

 

Data: 2012-07-31, dodał: Administrator

Rejestr zmian dla: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-07-31
Publikacja w dniu:
2012-07-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-07-31
Publikacja w dniu:
2012-07-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Tagu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-07-31
Publikacja w dniu:
2012-07-31
Opis zmiany:
b/d