Zapytanie nr 1

Do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie remontu elewacji budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu oraz remontu nawierzchni chodników i parkingów wokół budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29".

 

 

Pytanie:

  1. Co oznacza sformułowanie iż „Do oferty należy załączyć kosztorysy w wersji pełnej" ?
  2. Czy sporządzając kosztorys ofertowy można zmienić w stosunku do przedmiaru materiały, sprzęt oraz nakłady na takie, które odpowiadać będą zastosowanej technologii i założonemu sposobowi realizacji robót?


Odpowiedź:


  1. Kosztorys w wersji pełnej oznacza, że do oferty ma być dołączony kosztorys obejmujący wszystkie składniki niezbędne do sporządzenia wyceny zgodnie z zasadami kosztorysowania . Zatem nie może to być kosztorys w wersji skróconej.
  2. Zamawiający nie narzuca zastosowania konkretnych materiałów i technologii wykonania. Sporządzając kosztorys ofertowy można zmienić w stosunku do przedmiaru materiały, sprzęt oraz nakłady na takie, które odpowiadać będą zastosowanej technologii i założonemu sposobowi realizacji robót jednak to Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność, że użyte materiały i zastosowany sposób realizacji robót będzie dostosowany do istniejącej technologii ocieplenia ścian. Ściany - jak informujemy w przedmiarze robót i stwior - zostały ocieplone w technologii DRYVIT.

 

Rejestr zmian dla: Zapytanie nr 1

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-08-29
Publikacja w dniu:
2012-08-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-08-29
Publikacja w dniu:
2012-08-29
Opis zmiany:
b/d