INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie o zamówienie nr 04/2012.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

 

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)  zawiadamiam, że:

 

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Budowlane „IREX" Ireneusz Ziaja

ul. Zagnańska 46

25-528 Kielce

 

Powodem dokonania wyboru tej firmy było: zaoferowanie najniższej ceny za

realizację zamówienia .

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą ilość punktów:

 

W kryterium cena liczba pkt-ów możliwa do uzyskania wynosi 100.

 

Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Budowlane „IREX" Ireneusz Ziaja

ul. Zagnańska 46

25-528 Kielce

oferta uzyskała  100,00 pkt.

 

Oferta nr 2 M&K Sp. z o.o.

ul. Droga na Antałówkę 14

34-500 Zakopane

oferta uzyskała 88,75 pkt.

 

Oferta nr 3 Firma Budowlana „KUROS" Katarzyna Skupień

Suche 102

34-520 Poronin

oferta uzyskała 83,53 pkt.

 

 

Data: 2012-09-11, dodał: Administrator

Rejestr zmian dla: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-09-11
Publikacja w dniu:
2012-09-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-09-11
Publikacja w dniu:
2012-09-11
Opis zmiany:
b/d