INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na ochronę obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

 

Postępowanie o zamówienie nr 05/2012.

 

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy

 

Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Sp. z o.o.

33-300 Nowy Sącz ul. Królowej Jadwigi 34

 

Powodem dokonania wyboru tej firmy było: zaoferowanie najniższej ceny za realizację zamówienia.

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą ilość punktów :

 

W kryterium cena liczba pkt-ów możliwa do uzyskania wynosi 100.

 

Oferta nr 1 Usługowa Spółdzielnia Inwalidów

Zakład Pracy Chronionej

32-050 Skawina  ul. Torowa 3

oferta uzyskała 94,58 pkt.

 

Oferta nr 2 DYSKAM-EKOTRADE Sp. z o.o.

30-059 Kraków ul. Reymonta 22

oferta uzyskała  91,67 pkt.

 

Oferta nr 3 Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Sp. z o.o.

33-300 Nowy Sącz ul. Królowej Jadwigi 34

oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

 

dodał: Administrator 17.09.2012r.

Rejestr zmian dla: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-09-17
Publikacja w dniu:
2012-09-17
Opis zmiany:
b/d