INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 55 000 litrów

lekkiego oleju opałowego do Sądu Rejonowego w Nowym Targu

Postępowanie o zamówienie nr 06/2012.

 

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy

FHU PAPI SERVICE sj   ul. Kasprowicza 28   34-520 Poronin

 

Powodem dokonania wyboru tej firmy było: zaoferowanie najniższej ceny za

realizację zamówienia .

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą ilość punktów :

 

W kryterium cena liczba pkt-ów możliwa do uzyskania wynosi 100.

 

Oferta nr 1 BEMAR Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2  44-101 Gliwice

oferta uzyskała 99,14 pkt.

 

Oferta nr 2 Zakład Usługowo-Handlowy MIXPOL Michulec Paweł

ul. Kasztanowa 33  34-325 Łodygowice

oferta uzyskała  99,71 pkt

 

Oferta nr 3 ORLEN PetroTank Sp. z o.o.

36-145 Widełka 869

oferta uzyskała 99,74 pkt.

 

Oferta nr 4 ARGE Paliwa Sp. z o.o.

ul. Wielicka 22 A      30-552 Kraków

oferta uzyskała 98,38 pkt.

 

Oferta nr 5 FHU PAPI SERVICE sj

ul. Kasprowicza 28   34-520 Poronin

oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

 

Nowy Targ 05.11.2012r.

 

 

 

dodał: Administrator 5.11.2012r.

 

 

 

Rejestr zmian dla: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-11-05
Publikacja w dniu:
2012-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-11-05
Publikacja w dniu:
2012-11-05
Opis zmiany:
b/d