ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Dostawę sprzętu informatycznego dla Sądu Rejonowego w Nowym Targu .

 

Postępowanie o zamówienie nr 09/2012.

 

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)  zawiadamiam, że:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

 

Maxto Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A

ul. Reduta 5 31-421 Kraków

 

Powodem dokonania wyboru tej firmy było: zaoferowanie najniższej ceny za

realizację zamówienia .

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą ilość punktów :

 

W kryterium cena liczba pkt-ów możliwa do uzyskania wynosi 100.

 

 

Oferta nr 1 SUNTAR  Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 5b

33-100 Tarnów

oferta uzyskała 97,69 pkt.

 

 

Oferta nr 2 Maxto Sp. z o.o. SKA

ul. Reduta 5

31-421 Kraków

oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

 

2) nie wykluczono żadnego wykonawcy

 

3) nie odrzucono żadnej oferty :

 

 

 

Data: 2012-07-12, dodał: Administrator

Rejestr zmian dla: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-12-07
Publikacja w dniu:
2012-12-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-12-07
Publikacja w dniu:
2012-12-07
Opis zmiany:
b/d