INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy wykonawczej na dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Rejonowego w Nowym Targu - na podstawie Umowy ramowej nr 4/ZP-UR/2013 zawartej w dniu 07 marca 2013r.

Postępowanie o zamówienie nr 02/2013.

 

Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)  zawiadamiam, że:

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy

 

Tauron Sprzedaż sp. z o.o.  ul. Łagiewnicka 60  30-417 Kraków

 

Powodem dokonania wyboru tej firmy było: zaoferowanie najniższej ceny za

realizację zamówienia .

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą ilość punktów :

 

W kryterium cena liczba pkt-ów możliwa do uzyskania wynosi 100.

 

Oferta nr 1 Tauron Sprzedaż sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

 

2) Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

3) Nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

Data: 2013-06-31, dodał: Administrator

Rejestr zmian dla: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-05-31
Publikacja w dniu:
2013-05-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-05-31
Publikacja w dniu:
2013-05-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-05-31
Publikacja w dniu:
2013-05-31
Opis zmiany:
b/d