17. Co powinna zawierać apelacja od wyroku?

Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pism procesowych, a ponadto zawierać:

  • oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem czy jest zaskarżony w całości, czy w części;
  • zwięzłe przedstawienie zarzutów;
  • uzasadnienie zarzutów;
  • powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo, że potrzeba powołania się na nie wynikła później;
  • wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądania zmiany lub uchylenia;
  • w sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia.

Rejestr zmian dla: 17. Co powinna zawierać apelacja od wyroku?

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-08-08
Publikacja w dniu:
2014-08-08
Opis zmiany:
b/d