23. Czy postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy wolne jest od opłat sądowych?

Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy jest wolne od opłat sądowych. Wyjątkiem jest opłata podstawowa w kwocie 30 zł, którą pobiera się wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

Rejestr zmian dla: 23. Czy postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy wolne jest od opłat sądowych?

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-08-08
Publikacja w dniu:
2014-08-08
Opis zmiany:
b/d