24. Czy Wydział Pracy zawiadamia o treści orzeczenia, jeżeli strona nie była na rozprawie?

Sąd z urzędu nie zawiadamia stron o treści orzeczenia. Jednakże jeżeli strona nie uczestniczyła w rozprawie sądowej, informację o treści orzeczenia może uzyskać w sekretariacie (osobiście lub telefonicznie 18 26 12 623). Strona może także wystąpić do sądu z pisemnym wnioskiem o wydanie odpisu orzeczenia. We wniosku należy wyraźnie wskazać czy chodzi o wydanie odpisu wyroku z uzasadnieniem celem odwołania się do sądu wyższej instancji, czy też o odpis nieprawomocnego wyroku lub też o odpis wyroku prawomocnego.

Rejestr zmian dla: 24. Czy Wydział Pracy zawiadamia o treści orzeczenia, jeżeli strona nie była na rozprawie?

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-08-08
Publikacja w dniu:
2014-08-08
Opis zmiany:
b/d