26. Co oznacza pojęcie „oskarżyciel posiłkowy”?

Każdy pokrzywdzony przestępstwem z oskarżenia publicznego może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony może do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Oskarżyciel posiłkowy – jako strona procesu może:

  • składać wnioski dowodowe;
  • zadawać pytania świadkom;
  • odwoływać się od wyroku.

Rejestr zmian dla: 26. Co oznacza pojęcie „oskarżyciel posiłkowy”?

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2014-08-08
Publikacja w dniu:
2014-08-08
Opis zmiany:
b/d