31. Kto może odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego?

Podstawowym warunkiem dopuszczalności odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego jest skazanie na karę pozbawienia wolności, w tym na zastępcze kary pozbawienia wolności, o ile ich wysokość lub suma nie przekracza jednego roku. Istotny jest wyłącznie wymiar kary określony w treści wyroku skazującego. Nie ma natomiast znaczenia wysokość kary, która pozostała jeszcze skazanemu do odbycia. Zatem osoba skazana na karę pozbawienia wolności, której wysokość przekracza rok, a która odbyła już część kary, i której pozostał do odbycia okres nieprzekraczający roku, nie może uzyskać zezwolenia na odbycie pozostałej części kary w systemie dozoru elektronicznego.

Z możliwości odbywania kary w tym systemie są wyłączone w sposób kategoryczny osoby skazane w warunkach recydywy z art. 64 § 2 kk oraz osoby odbywające karę aresztu orzeczoną za popełnione wykroczenie.