32. Kto może składać wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego może złożyć: skazany i jego obrońcy, prokurator, kurator sądowy oraz dyrektor zakładu karnego. Wnioski nie mogą być składane przez rodziny skazanych.