ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Sprzątanie  w budynkach oraz 

odśnieżanie chodników i parkingów przy budynkach Sądu Rejonowego  w Nowym Targu ul. Ludźmierska 29 "

 

Postępowanie o zamówienie nr 07/2012.

 

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że:

 

1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

 

FU „HIGIENA SYSTEM"  Małgorzata Szczerba-Wypychowska

34-500 Zakopane ul. Stolarczyka 8/10

 

Powodem dokonania wyboru tej firmy było: zaoferowanie najniższej ceny za realizację zamówienia .

 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą ilość punktów :

 

W kryterium cena liczba pkt-ów możliwa do uzyskania wynosi 100.

 

Oferta nr 2 FU „HIGIENA SYSTEM" Małgorzata Szczerba-Wypychowska

34-500 Zakopane ul. Stolarczyka 8/10

Oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Oferta nr 3 PU SEZAM sp. z o.o.

33-300 Nowy Sącz   ul. Królowej Jadwigi 34

oferta uzyskała 43,53 pkt.

 

 

2)  wykluczono 1 wykonawcę

„PERS" Marek Sowiński ul. B.Czecha 10 Nowy Sącz

 

3) odrzucono 1 ofertę :

- oferta nr 1 złożona przez „PERS" Marek Sowiński ul. B.Czecha 10 Nowy Sącz

 

 

Data: 2012-07-12, dodał: Administrator

Rejestr zmian dla: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Podmiot odpowiedzialny:
b/d
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-12-07
Publikacja w dniu:
2012-12-07
Opis zmiany:
b/d