Informacja o udzieleniu zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   na ochronę wraz z monitoringiem obiektów, osób i mienia Sądu Rejonowego w Nowym Targu.

Postępowanie o zamówienie nr 02/2017

          Działając na podstawie art.138s ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.2164 j.t. ze zm.) zawiadamiam, że:

 W postępowaniu udzielono zamówienia Wykonawcy:

 

    Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Sp. z o.o. 

   33-300 Nowy Sącz ul. Królowej Jadwigi 34

 

    Nowy Targ 11.10.2017r.

Rejestr zmian dla: Informacja o udzieleniu zamówienia

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-11
Publikacja w dniu:
2017-10-11
Opis zmiany:
b/d