Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   na MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH, KORYTARZY,  SAL ROZPRAW  I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH oraz wymiana wykładzin podłogowych w wyznaczonych pomieszczenich biurowych   W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29.

               

Postępowanie o zamówienie nr 01/2017.

           Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.2164 j.t. ze zm.) zawiadamiam, że:

 1) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy

 

P.H.U. ELEKTROSOL  Jan Solarczyk      

34-400 Nowy Targ Al. Tysiąclecia 42/14

 

       

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali następującą ilość punktów :

 

    W kryterium: cena liczba pkt-ów możliwa do uzyskania wynosi 60.

    W kryterium : okres gwarancji  - malowanie liczba pkt-ów możliwa do uzyskania wynosi 10

    W kryterium : okres gwarancji  - wykładziny liczba pkt-ów możliwa do uzyskania wynosi 30

 

    Oferta nr 1   P.H.U. ELEKTROSOL  Jan Solarczyk      

                        34-400 Nowy Targ Al. Tysiąclecia 42/14

                         oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

    Uzasadnienie faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty : oferta uzyskała najwyższą

    liczbę punktów   liczoną jako suma  punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach .

 

    Uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29   

    stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.2164 j.t. ze zm.)

  

    Nowy Targ 01.08.2017r.

Rejestr zmian dla: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-01
Publikacja w dniu:
2017-08-01
Opis zmiany:
b/d