Instytucje

Dane teleadresowe Instytucji Prawniczych

Ministerstwo Sprawiedliwości
http://www.ms.gov.pl/
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa  
tel.  022 52 12 888

 

Sąd Apelacyjny w Krakowie
http://www.krakow.sa.gov.pl/
ul. Mogilska 17
31-542 Kraków  
tel.  012-417-54-00,fax 012-417-55-54

 

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie
http://www.krakow.pa.gov.pl/
ul. Cystersów 18
31-553 Kraków  
tel.  0-12-294-27-00, fax: w. 155
e-mail sekretariat@krakow.pa.gov.pl

 

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu
http://www.prokuratura-nowysacz.pl/
ul. Jagiellońska 56a
33-300 NOWY SĄCZ  
tel.  (0-18) 41-41-000, fax: (0-18) 41-41-004
e-mail okregowa@nowy-sacz.po.gov.pl

 

Naczelna Rada Adwokacka
http://www.nra.pl/
ul. Świętojerska 16
00-202 Warszawa  
tel.  (022) 505 25 00
e-mail sekretariat@nra.pl

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
http://www.adwokatura.krakow.pl/
ul. Batorego 17
31-135 Kraków  
tel.  (12) 633 57 63
e-mail ora.krakow@adwokatura.pl

 

Krajowa Izba Radców Prawnych
http://www.kirp.pl/
Aleje Ujazdowskie 18 lok.4
31-135 Kraków  
tel.  tel/fax: 0 22 622 05 88, 622 84 28;33
e-mail kirp@kirp.pl

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
http://www.krakow.oirp.lex.pl/
UL. FRANCESCO NULLO 8/4
31-135 Kraków  
tel.  012 - 410-84-00, 410-82-60, FAX 012 - 410-84-01
e-mail oirp_krakow@radca.lex.pl

 

Krajowa Rada Notarialna
http://www.krn.org.pl/
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa  
tel.  fax (0-22) 635 79 10
e-mail oirp_krakow@radca.lex.pl

 

Krakowska Izba Notarialna
http://www.kin.pl/
Rynek Główny 23
31-008 Kraków  
tel.  (012) 429 50 89,Fax 012 431 17 85


Wykaz organizacji pozarządowych, samorządowych i kościelnych przyjmujących ofiary przestępstw na terenie powiatu nowosądeckiego

Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA
pl. Kardynała Wyszyńskiego 3
33-300 Nowy Sącz  
tel.  0-18 443-81-52
Przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek w godz. od 10.00 - 14.00

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
ul. Kilińskiego 72 a,
33-300 Nowy Sącz  
tel.  0-18 440-82-51
Przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek w godz. od 8.00 - 16.00

 

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
ul. Śniadeckich 10a
33-300 Nowy Sącz  
tel.  0-18 442-03-52
www.soik.pl
sekretariat@soik.pl
Przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek w godz. od 7.00 - 15.00

 

Nowosądecki Ośrodek Profilaktyki Społecznej
ul. Kunegundy 11/4
33-300 Nowy Sącz  
tel.  0-18 442-22-71
Przyjmowanie stron :całodobowo

 

Parafia Św.Kazimierza - działalność charytatywno-opiekuńcza
ul. Kościuszki 24
33-300 Nowy Sącz  
tel.  0-18 443-70-42
Przyjmowanie stron :poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Starym Sączu
ul. Partyzantów 15
Stary Sącz  
tel.  0-18 446-13-60
Przyjmowanie stron :poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
http://www.poradniasts.pl /

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagigiczna w Grybowie
ul. Kościuszki 18
Grybów  
tel.  0-18 445-03-25
Przyjmowanie stron :poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00

 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy DPS w Zbyszycach
Zbyszyce 169
tel.  0-18 443-25-33
Przyjmowanie stron :poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 15.00

 

SURSUM CORDA Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących
ul. Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz  
tel.  0-18 540 40 40,tel./fax (018) 44 11 994
http://www.sc.org.pl/

 

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa

plik do pobrania

Rejestr zmian dla: Instytucje