OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

 

            Sąd Rejonowy w Nowym Targu I Wydział Cywilny ogłasza, że przed tutejszym Sądem do sygn. akt I Ns 1139/17 toczy się postępowanie o zezwolenie wnioskodawcy Andrzejowi Bendikowi  na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 484,00 EUR (jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt cztery euro), jako należności tytułem dopełnienia obowiązku naprawienia szkody orzeczonego mocą wyroku Sądu Powiatowego Presov Republiki Słowackiej z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie 1T/63/2011-1233, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona Spółdzielni Rolniczo-Handlowej Ďurďoš (Republika Słowacka) bądź jej następcom prawnym na ich wniosek po wykazaniu swych uprawnień.

            Sąd wzywa podmioty uprawnione do odbioru świadczenia, o którym mowa wyżej -  po jego złożeniu do depozytu – w terminie 3 lat pod rygorem jego przejścia na rzecz Skarbu Państwa.  

 

 

Dnia 26 stycznia 2018 r.                                                                                                                                             St. ref. sąd. Barbara Wójciak

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-05
Publikacja w dniu:
2018-02-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-05
Publikacja w dniu:
2018-02-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-05
Publikacja w dniu:
2018-02-05
Opis zmiany:
b/d