Ogłoszenia

Artykuły

 • Postanowienie

  Postanowienie Sygn. akt I Co 525/18 a dnia 10 sierpnia 2018 r.

   

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie

   Sąd Rejonowy w Nowym Targu I Wydział Cywilny ogłasza, że postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2018 r., sygn. akt I Ns 682/18

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

  Postanowieniem z dnia 11 lipca 2018 r. wydanym w sprawie I Ns 695/18

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie

  Sąd Rejonowy w Nowym Targu I Wydział Cywilny ogłasza, że przed tutejszym Sądem do sygn. akt I Ns 719/18 toczy się postępowanie

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie

  Postanowienie Sygn. akt I Co 513/18 z dnia 6 lipca 2018

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie

  Postanowienie Sygn. akt I Co 353/18 z dnia 6 lipca 2018

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Piotrze dusza

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Sygn. akt I Ns 181/18                                                                                                                                                                       Dnia 2 marca 2018 r.

   POSTANOWIENIE

   

  Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny: Eugeniusz Buła

  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 marca 2018 r. w Nowym Targu wniosku Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Nowym Sączu o zezwolenie na złożenie sumy pieniężnej do depozytu sądowego

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Sygn. akt I Co 73/18                                                                                                                                                                       Dnia 2 marca 2018 r.

  POSTANOWIENIE

                    

  Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny: Eugeniusz Buła

  po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 marca 2018 r. w Nowym Targu wniosku wierzyciela EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańskuo ustanowienie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Lucyny Chlipała w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomira Hosiawę - Km 630/17

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie

  Sgn. Akt I Ns 1096/17

   

  OGŁOSZENIE

   

  Sąd Rejonowy w Nowym Targu, I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 8 lutego 2018 r. przed tut. Sądem złożono wykaz inwentarza po Bogusławie Żiraldo, synu Ludwika i Genowefy, zmarłym w dniu 6 lipca 2017 r. w Zaskalu, ostatnio zamieszkałym w Zaskalu, nr PESEL 54091308031. Złożony wykaz inwentarza znajduje się w aktach sprawy I Ns 1096/17.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia