Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

            W dniu 3 lutego 2017 r. złożono w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu, I Wydział Cywilny do sprawy zarejestrowanej pod sygnaturą akt I Ns 145/17 sporządzony w dniu
1 lutego 2017 r. przed notariuszem Władysławą Kubińską-Ciszek prowadzącą Kancelarię Notarialną w Nowym Targu przy ulicy Kolejowej nr 4, protokół Rep. A nr 958/2017 obejmujący wykaz inwentarza po Andrzeju Rodaku, synu Andrzeja i Anny, zmarłym
w dniu 11 sierpnia 2016 r., ostatnio zamieszkałym w Rogoźniku, nr PESEL 38082608870.

            Poucza się, że:

1)    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

2)    każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

9 lutego 2017 r.                                                                                   Ref. sąd. B. Wójciak

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-02
Publikacja w dniu:
2017-03-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-02
Publikacja w dniu:
2017-03-02
Opis zmiany:
b/d