Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA SPADKU

PO ERYKU SEBASTIANIE ZAJĄCU

Na podstawie art. 6363§3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Nowym Targu I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 15 lutego 2017 r. przed notariuszem Władysławą Kubińską-Ciszek z Kancelarii Notarialnej w Nowym Targu - ul. Kolejowa nr 4, złożono wykaz inwentarza spadku po Eryku Sebastianie Zającu synu Tadeusza i Anny, zmarłym w dniu 26 grudnia 2016 r. w Skawie i ostatnio tam zamieszkałym pod numerem 220A, PESEL 84051717058, który to wykaz objęto protokołem Rep. nr 1368/2017.

                Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza, który znajduję się w także aktach Sądu Rejonowego w Nowym Targu I Wydziału Cywilnego o sygnaturze I Ns 282/17, może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a ponadto każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.                                                                                                                                               

                                                                                                                                              Ref. sąd. E.Buła

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-14
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d