Ogłoszenie

O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA SPADKU PO MARKU KORWEL

            Ogłasza się, że w dniu 7 września 2017 r. złożono przed notariuszem Andrzejem Palenikiem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Nowym Targu przy ulicy Szaflarskiej 42 do protokołu Rep. A nr 2666/2017 wykaz inwentarza spadku po Marku Korwel, zmarłym
w dniu 14 września 2016 r., ostatnio zamieszkałym w Nowy Targu przy ulicy Wojska Polskiego 10/32, nr PESEL 94101307238. Wykaz inwentarza znajduje się w aktach sprawy zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 931/17.

            Poucza się, że:

1)    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

2)    każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

21 września 2017 r.                                                                              St. ref. sąd. B. Wójciak

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-09-25
Publikacja w dniu:
2017-09-25
Opis zmiany:
b/d