OGŁOSZENIE

Sygn. akt I Ns 972/17                                                                        22 września 2017 r.                                                                   

 

 

OGŁOSZENIE

 

o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Bogdanie Mirosławie Kasprzyku

               

Na podstawie art. 6363§3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Nowym Targu I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 11.09.2017 r. przed notariuszem Martyną Czechowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Limanowej - ul. Matki Boskiej Bolesnej 13, złożono wykaz inwentarza spadku po Bogdanie Mirosławie Kasprzyku synu Jana i Kazimiery, zmarłym w dniu 15.05.2017 r. w Nowym Targu a ostatnio zamieszkałym w Jabłonce PESEL 85102014234, który to wykaz objęto protokołem Rep. nr 3758/2017.

 Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza, który znajduję się w aktach Sądu Rejonowego w Nowym Targu I Wydziału Cywilnego o sygnaturze I Ns 972/17, może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

A ponadto każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

                                                                                                                                                                Ref. sąd. E.Buła

 

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-02
Publikacja w dniu:
2017-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-02
Publikacja w dniu:
2017-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-02
Publikacja w dniu:
2017-10-02
Opis zmiany:
b/d