Ogłoszenie

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Nowym Targu, I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 11 stycznia 2018 r. przed notariuszem Michałem Zachwieją prowadzącym Kancelarię Notarialną w Krościenku nad Dunajcem przy ulicy Kingi 4 złożono do protokołu Rep. A nr 328/2018 wykaz inwentarza po Janie Hatała, synu Edwarda i Agnieszki, zmarłym w dniu 11 czerwca 2017 r. w Sosnowcu, ostatnio zamieszkałym w Łapszach Niżnych, nr PESEL 76101614792.  Złożony wykaz majątku znajduje się w aktach sprawy I Ns 38/18.  

           

Poucza się, że:

1)    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

2)    każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

                                                                                       St. ref. sąd. B. Wójciak

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d