Ogłoszenie

o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Marcinie Stanisławie Liszka

               

Na podstawie art. 6363§3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Nowym Targu I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu  25 stycznia 2018 r. przed notariuszem Władysławą Kubińską-Ciszek w Kancelarii Notarialnej w Nowym Targu - ul. Kolejowa nr 4 złożono wykaz inwentarza spadku po Marcinie Stanisławie Liszka synu Władysława i Wandy, PESEL 72111304494, zmarłym 21 sierpnia 2016 r. w Nowym Targu, a ostatnio przebywającym zwykle w Rabce Zdroju, który to wykaz objęto protokołem Rep. nr 970/2018.

                Poucza się, że ze złożonym wykazem, który znajduję się także w aktach Sądu Rejonowego w Nowym Targu I Wydziału Cywilnego o sygnaturze I Ns 85/18, może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Poucza się także, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

                                                                                                        01 /02/2018 r. Ref.sąd. E.Buła

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-08
Publikacja w dniu:
2018-02-08
Opis zmiany:
b/d