Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

            Sąd Rejonowy w Nowym Targu I Wydział Cywilny ogłasza, że przed tutejszym Sądem do sygn. akt I Ns 83/18 toczy się postępowanie o zezwolenie wnioskodawcy Konradowi Rutkowskiemu  na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6,00 zł (sześć złotych) tytułem uregulowania należności wpisanych w dziale IV Kw NS2L/00043930/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej, zabezpieczonych:

a)    hipoteką umowną łączną kaucyjną w kwocie 2,00 zł na rzecz Jana Miśkowca,

b)    hipoteką umowną łączną kaucyjną w kwocie 2,00 zł na rzecz Stanisława Miśkowca,

c)    hipoteką umowną łączną kaucyjną w kwocie 2,00 zł na rzecz Ludwiki Miśkowiec,

które to kwoty mają zostać wypłacone na żądanie tych osób lub ich następców prawych na ich wniosek po wykazaniu swych uprawnień.

            Sąd wzywa osoby uprawnione do odbioru świadczenia, o którym mowa wyżej -  po jego złożeniu do depozytu – w terminie 3 lat pod rygorem jego przejścia na rzecz Skarbu Państwa.  

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-22
Publikacja w dniu:
2018-02-22
Opis zmiany:
b/d