Ogłoszenie

Sgn. Akt I Ns 1096/17

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Nowym Targu, I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 8 lutego 2018 r. przed tut. Sądem złożono wykaz inwentarza po Bogusławie Żiraldo, synu Ludwika i Genowefy, zmarłym w dniu 6 lipca 2017 r. w Zaskalu, ostatnio zamieszkałym w Zaskalu, nr PESEL 54091308031. Złożony wykaz inwentarza znajduje się w aktach sprawy I Ns 1096/17. 

Poucza się, że:

1)        ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

2)        każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 SSR Teresa Kotowska-Musiał

20.02.2018 r.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-23
Publikacja w dniu:
2018-02-23
Opis zmiany:
b/d