Ogłoszenie

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

            Postanowieniem z dnia 20 lutego 2018 r. wydanym w sprawie I Ns 9/18 zarządzono sporządzenie spisu inwentarza spadku po Władysławie Borkowskiej, PESEL 39122905384, zmarłej w dniu 13 czerwca 2017 r., ostatnio zamieszkałej w Bańskiej Niżnej, ul. Papieska nr 161.

            Spis inwentarza po zmarłej Władysławie Borkowskiej sporządzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś (adres kancelarii komorniczej: Nowy Targ, Rynek 18).

            Poucza się, że ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. 

 

 

St. ref. sąd. B. Wójciak

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-02-27
Opis zmiany:
b/d