Ogłoszenie

O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA SPADKU PO JULIUSZU ZIĘBIE

 

            Sąd Rejonowy w Nowym Targu, I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 6 marca 2018 r. przed notariuszem Władysławą Kubińską-Ciszek prowadzącą Kancelarię Notarialną w Nowym Targu przy ulicy Kolejowej 4 złożono do protokołu Rep. A nr 2453/2018 wykaz inwentarza spadku po Juliuszu Ziębie, synu Bolesława i Marianny, zmarłym w Nowym Targu w dniu 1 grudnia 2017 r., ostatnio zamieszkałym w Nowym Targu i mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Nowym Targu, nr PESEL 33070102998.  Złożony wykaz majątku znajduje się w aktach sprawy I Ns 286/18.  

           

            Poucza się, że:

1)    ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni,

2)    każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

                       

22 marca 2018 r.                                                                                 St. ref. sąd. B. Wójciak

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-26
Publikacja w dniu:
2018-03-26
Opis zmiany:
b/d