Ogłoszenie

o złożeniu wykazu inwentarza spadku po Piotrze dusza

               Na podstawie art. 6363§3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Nowym Targu I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu  28 kwietnia 2018 r. przed notariuszem Michałem Zachwieją w Kancelarii Notarialnej w Krościenku nad Dunajcem - ul. Św. Kingi 4 złożono wykaz inwentarza spadku po Piotrze Dusza synu Władysława i Michaliny, PESEL 75051419897, zmarłym 2 lutego 2018 r. w Klippinge, a ostatnio przebywającym zwykle w Ochotnicy Dolnej, który to wykaz objęto protokołem Rep. nr 3202/2018.

                Poucza się, że ze złożonym wykazem, który znajduję się także w aktach Sądu Rejonowego w Nowym Targu I Wydziału Cywilnego o sygnaturze I Ns 530/18, może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

Poucza się także, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

                                                                                                                                                       ref. sąd. E.Buła

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-05-16
Publikacja w dniu:
2018-05-16
Opis zmiany:
b/d