Ogłoszenie o spisie inwentarza

Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. I Ns 1297/17 Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny zarządził sporządzenie spisu inwentarza spadku po Wiesławie Łukasiku s. Jana i Marii (PESEL 54050307815) zmarłym 6 lutego 2010 r. w Rabce-Zdroju a ostatnio zamieszkałym w Nowym Targu.

Wykonanie spisu zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomirowi Hosiawie (Nowy Targ - Rynek 5).

Poucza się, że ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

RSR Eugeniusz Buła

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o spisie inwentarza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-28
Publikacja w dniu:
2017-12-28
Opis zmiany:
b/d