Podstawa prawna

  1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
   z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
   (Dz. U. 97.78.483 art. 173-177)
  2. Ustawa
   z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 
   (Dz.U.2015.133)
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
   z dnia 7 października 2014r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych  i sądów rejonowych
   (Dz.U.2014.1407)
  4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
  5. z dnia 23 grudnia 2015r.  

Regulamin urzędowania sądów powszechnych(Dz. U. 2015.2316 z późn. zm.)

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna