Postanowienie

Sygn. akt I Co 28/18

POSTANOWIENIE

 

                          Dnia 9 lutego 2018 r.

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu I Wydział Cywilny: Eugeniusz Buła

 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 lutego 2018 r. w Nowym Targu

wniosku wierzyciela Jakuba Czerneckiego

o ustanowienie kuratora dla dłużnika - A.S.I. Consulting sp. z.o.o. w Nowym Targu

w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

w Nowym Targu Sławomira Hosiawę - Km 1855/17

 

                                                                                                          p o s t a n a w i a :

 

  1.       I.          celem dopilnowania praw dłużnika tj. spółki A.S.I. Consulting sp. z.o.o. w Nowym Targu KRS nr 0000500061, która nie posiada organu uprawnionego do reprezentacji ani aktualnego adresu siedziby, na podstawie art. art. 818§1 k.p.c. oraz 802 w zw. z art. 144 i 146 k.p.c. ustanowić dla niej kuratora w osobie adw. Pawła Kozaka - Kancelaria Adwokacka w Nowym Targu ul. Kościelna 20, na potrzeby postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Sławomira Hosiawę - Km 1855/17,
  2.     II.          na poczet wynagrodzenia i wydatków wypłacić kuratorowi kwotę 553,50 zł (pięćset pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy), w tym 103,50 zł jako podatek VAT, wpłaconą przez wierzyciela na konto Komornika,   
  3.   III.          zarządzić podanie do publicznej wiadomości informacji o ustanowieniu kuratora poprzez wywieszenie odpisu niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Nowym Targu i na stronie internetowej oraz w budynku Urzędu Miasta Nowy Targ przez okres miesiąca.

       Ref.sąd. E.Buła

 

Rejestr zmian dla: Postanowienie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-14
Publikacja w dniu:
2018-02-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-14
Publikacja w dniu:
2018-02-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-14
Publikacja w dniu:
2018-02-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-14
Publikacja w dniu:
2018-02-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-14
Publikacja w dniu:
2018-02-14
Opis zmiany:
b/d