Zarządzenie

ZARZĄDZENIE Nr A-0210 – 4/2017

Prezesa Sądu Rejonowego w Nowym Targu

z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Targu

§ 1.

Zmieniam swoje Zarządzenie z dnia 21 lutego 2017 r. w ten sposób , że na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy 

u s t a l a m

dzień  13 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Nowym Targu - w zamian za święto 11 listopada 2017 r. przypadające w sobotę .

§ 2.

w y z n a c z a m

a)    dodatkowe dni wolne od pracy:

-  2 maja 2017 r. (wtorek),

14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek),

w związku z czym w w/w dni Sąd będzie nieczynny.

 b)    dodatkowe dni pracy :

- 27 maja 2017 r. (sobota),

- 26 sierpnia 2017 r. (sobota)                                                            

w  które Sąd Rejonowy w Nowym Targu będzie urzędował w godzinach od 7,30 do 15,30.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

 

 

                                                                                              Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                     w Nowym Targu

                                                                                              Zdzisława Sabała - Klocek

Rejestr zmian dla: Zarządzenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Nowym Targu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-10
Publikacja w dniu:
2017-03-10
Opis zmiany:
b/d